!!! Támogassa a Térszínházat adója 1%-ával !!!
A kedvezményezett neve: TÉRSZÍNHÁZ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 19637396-2-42
részletek
 • In memoriam BUCZ HUNOR

  Kedves Barátaink! Kedves Nézőink!

  Mindnyájan, akik szerettétek és tiszteltétek Bucz Hunort!

  Engedjétek meg, hogy a Bucz-család és a Térszínház nevében, Bucz Hunor fiaként írjak Nektek. Mint már bizonyára értesültetek róla szeretett Édesapám 2022. március 3-án elhunyt. Karizmája, lelkisége, tudása és bölcsessége pótolhatatlan, hiánya hatalmas űr a család, a Térszínház és – talán nem túlzás – a magyar kulturális élet egésze számára. Időbe telik míg ocsúdunk, de Édesapám végakarata szerint, a Térszínház folytatja a munkát. Éltetjük az örökséget, dolgozunk a hagyaték feltárásán és feldolgozásán.

  Édesapám részletesen rendelkezett a búcsúztatásáról. A temetés április végén lesz, gyermekkori és ifjú éveinek helyszínén, Debrecenben. Azt szerette volna, ha a lehető legszűkebb családi körbenpuritán módon temetik el. Ezt teljesítjük, azonban feladatunknak érezzük, hogy mások számára is lehetőséget biztosítsunk a méltó búcsúzásra, ezért 2022. május 2-án (hétfőn) 19 órai kezdettel In memoriam Bucz Hunor címmel a Térszínházban emlékestet szervezünk. Verseit, novelláit mondjuk, kedvenc dallamait énekeljük, interjúrészleteit vetítjük. Életének meghatározó korszakaihoz kapcsolódva beszédekre kerül sor. Az est végén leróhatjuk kegyeletünket a színházteremben kialakított emlékhelynél.  Az elhelyezett virágokat másnap, azaz május 3-án, autókonvojjal szállítjuk Debrecenbe, a sírhoz.

  Emlékest.png

  Ugyan a temetést Édesapám szűkkörűre tervezte, de szerette volna, hogy nyughelye hollétéről mindenki pontos tájékoztatást kapjon. Az volt a célja, hogy egy nagy létszámú, egyszeri gyászmenet helyett, kinek-kinek egy debreceni kirándulással egybekötött, szép és személyes élményekkel teli nap legyen a sírjához való ellátogatás. Ezért az emlékesten tájékoztató kártyákat osztunk ki, amelyeken feltüntetjük a nyughely pontos helyét, térképpel együtt. Ha valaki nem tud eljönni az emlékestre, akkor május 2-a után, e-mailben is igényelhet ilyen kártyát.

  Játszóhelyünk kamara méretű, de fontosnak érezzük, hogy ott emlékezzünk meg Édesapámról, hiszen számára a Térszínház terme maga volt a templom. A szűkös befogadóképességet a Zichy-kertben felállított sátorral kompenzáljuk, ahol vetítő segítségével, élőben fogjuk közvetíteni a színházteremben zajló eseményeket. Így mindenkinek jut hely. Köszönjük, ha az emlékesten való részvételi szándékotokat előre jelzitek a Térszínház elérhetőségein.

  Végezetül, szeretnénk megkérni Benneteket, hogy küldjetek Édesapámról nálatok fellelhető képeket, dokumentumokat! Írjátok le hozzá kötődő élményeiteket, emlékeiteket, gondolataitokat!

  Édesanyám, bátyám, az egész család, a Térszínház társulata és minden gyászoló nevében köszönjük együttérző üzeneteiteket, és mindazt a támogatást, amit kapunk tőletek. Engedjétek meg, hogy egy Édesanyám által fellelt Bucz Hunor-gondolattal zárjam soraimat:

   „Egyszer majd az őrtüzek egy tűzgömbbé egyesülnek, 
  hogy nem válogatva minden irányba sugározzák a meleget, 
  a fényt és az életet. Fölöttünk köröz a kerecsensólyom.”

  Szeretettel:
  Bucz Magor

 • Szophoklész: Antigoné

  Szophoklész: Antigoné (Tragédia) - "Kreón: Holtan se méltó szeretetre gyűlölőnk. Antigoné: Az én vezérem szeretet, nem gyűlölet. Kreón: Vezéreljen az Alvilágba: ott szeress!"

 • Weöres Sándor: A holdbeli csónakos

  Vitéz László a kiszolgált katona és felesége, Markotányos Rózsi történelmünk viharait idézve a mítikus őshazába vezetik a nézőt, hogy az ifjúság nagy kalandjáról, a szerelmesek bujdosásáról, hányattatásáról és egymásra találásáról meséljenek.

 • Páskándi Géza:   A vigéc
 • Moliére: Tartuffe

  Az érzések kuszasága és a szeretetnek álcázott önzés a társas színlelés förtelmes színterévé teszi Orgon otthonát. Ezt használja ki Tartuffe, az álszent. A szétzüllött család esélyteken a profi szélhámossal szemben.

 • Bornemisza Péter: Magyar Elektra

  „Bornemisza Péter az ő víg kedvében…” A víg nem csupán azt jelenti, hogy mulatságos, jókedvű, derűs, hanem azt is, hogy vigasztaló. A vigasztalást a reformáció kezdetének ötszázadik évében a hitünket szolgáló reformátoroktól kapjuk. Ezért tűztük műsorra a Magyar Elektrát.

Közhasznúsági jelentés

A Térszínház Egyesület 2010 évben végzett tevékenységéről

 

 

A közhasznúsági fokozatba sorolás bírósági végzésének száma: Fővárosi Bíróság

                                                                                                             14. PK. 63.528/6

                                                                                                             2001. március 14.

 

 

A Térszínház Egyesület Adószáma: 19637396-2-42

A Térszínház Egyesület bankszámlaszáma: 11991092-06325198-10000001

A Térszínház Egyesület kizárólag az alapszabályában rögzített alaptevékenységet végzi.

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 

 

Számviteli beszámoló (adatok ezer Ft-ban)

 

 

A.     Bevételek

1.      Közhasznú célú működésre kapott támogatás

          - Szja 1%:                                                         208

       

 

2.      Pályázati úton elnyert támogatások:

         - OKM                                                               500                                                           

         - N.C.A :                                                          1971                                                                     

         - NKA                                                              2340                                                                                                

         - Szakszervezet:                                              1500

                                                            

                        

3.      Közhasznú tevékenységből származó bevételek:

         - Előadásdíjak:                                              5592                                         

4.    Tagdíjak:                                                             19                                                                       

5.        Egyéb bevételek:

          - Banki kamat bevétel:                                      1                           

          - Áthárított tel. ktg. bev.:                                29                     

          - Áfa :                                                            1405                                                                            

  

           Adományok                                                    139

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

B.     Ráfordítások:

1.          Ráfordításként érvényesíthető kiadások:

                                      -  Szem.jell.ráfordítás:                               9952                       

                                      -  Egyéb term. és kez. Ktg. :                      7055                  

 

 

2.          Ráfordítást jelentő elszámolások:

            -  Értékcsökkenési leírás:                            199                            

 

3.          Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások: 

             - Beruházási kiadások:                                   0                                          

             - Levonható  ÁFA:                                      854                                                  

 

 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységét több mint  50 %-os támogatás csökkenés mellett végezte 2010 évben.

 

        2009 évi támogatás:              15129   

      2010 évi támogatás:             6311   

 

 

Beszámoló a Térszínház Egyesület 2010. évi közhasznú tevékenységről

 

A Térszínház 41 éves működése során sok nehézséggel kellett megküzdenünk, de a 2010. év vetekszik a legnehezebb időkkel. A 2010. évi működési pályázaton ugyanis együttesünket minden különösebb indoklás nélkül kinullázták, annak dacára, hogy saját helyünk, alkotó műhelyként működő társulatunk, önálló műsorpolitikánk, kimunkált háttérapparátusunk, 9o százalékos látogatottságunk van. Váratlan és lesújtó volt ez, hiszen meglehetős média-érdeklődéssel kísért bemutatóink, több évtizedes folyamatos műhelymunkánk, színészi képesítéssel rendelkező tagjaink, törzsközönségünk leértékelésére semmilyen ésszerű okot nem találtunk.

A fent említett időszak legjelentősebb szakmai érdeme, hogy a Térszínház ennek ellenére nem adta fel folyamatos munkáját. Működési pályázati támogatás nélkül, meglehetős áldozatokkal és társadalmi segítséggel a 14 hónap alatt is folytattuk eddigi színházi tevékenységünket.

1.Műsorpolitikánk

Az élőző évek műsorpolitikájának alapvető szerkezetét megtartottuk rendkívül nehéz anyagi helyzetünk ellenére. Persze a 2010. évi pályázat terveit át kellett alakítani. Lemondtunk Remenyik Zsigmond darabjának bemutatójáról és helyette 2010. őszére egy anyagiak tekintetében jóval kisebb terhet jelentő, a színészegyeztetés szempontjából egyszerűbb darabot, a Karácsonyi Misztériumot választottuk, annál is inkább. mert már évtizedek óta foglalkoztunk a témával, három változat is elkészült műhelymunkánk során, és  most a legújabb bemutatója a tüskevári vendégjátékra készülődve, Advent idején, igen megerősítette hitünket munkánk folytatásában.

                                                                          2

 

Széles repertoárunk a közönségünk igényeit műveli, a gyerekektől az iskoláskorúakon át a felnőtt korig. Célzottan a tananyaghoz kapcsolódva, esetleg külön kérésre beavató színházi előadásokat, műhelybeszélgetéseket, cselekvő elemzéseket és rendhagyó órákat is tartunk. Csökkentett mértékben, de mindezt folytattuk, ugyanakkor nem mondtunk le a műhelymunkáról, az alkotó dramaturgiai működésről sem.

Bemutatók:
2010. április 27-én Áldott szép Pünkösd címmel zenés verses performance került bemutatásra. Közreműködött Jaskó István költő verseivel és Kiss Gy. László Liszt-díjas klarinét- és tárogató művész, a Fesztiválzenekar szólamvezető szólóművésze barátaival. A közönség Perger László szobrászművész animációja eredményeként kövekből, kavicsokból és agyagból szobrokat készített. Műfaji jellegzetessége miatt, a közönség spontán szereplése következtében egyszeri alkalom volt.

2010. május 14-én mutattuk be Phaedrus-mesék című műhelyalkotásunkat. Előzményként Aiszóposz-Heltai állatmeséiből készült előadásunkat említhetem, ami a műsoron tartott darabjaink egyike. A maszkos és animációban gazdag játék rendezője Kovács J. István volt, aki színészként is részt vesz az előadásban. A hat dramolettből álló játék zárt térben és szabadban egyaránt játszható. Alapvető erkölcsi kérdések megtárgyalására nyújt alkalmat, ezért nevelési célok megvalósítására is szolgál a nyolcszereplős előadás. Az említett időszakban 8 előadás volt belőle.

2010. május 27-én: Először és utoljára címmel Pilinszky János költészetének szántunk egy estét. Kárpáti Sándor vendégművész és a Térszínház tiszteletadását Horváth Bálint zongoraművész és zeneszerző Bach, Liszt, Schubert zongorajátéka tette felejthetetlenné, és ezt követte a performance, amelynek során a közönség elmondta, felolvasta kedves verseit, amire Horváth Bálint rögtönzött zenét. A spontán történések miatt csak részben ismételhető meg.

2010. december 17-én került sorra a Karácsonyi Misztérium bemutatójára. Ezt a bemutatót a templomi misztériumjátékok tér-és időszemlélete szerint alkottuk a magyar betlehemes játékok, regölők, Mária-énekek és adventi népszokások tanulsága alapján. A sokszereplős alkotógárda /22 fő/ a betlehemi történetet jeleníti meg. Anyagi nehézségeink miatt csak négy előadást tartottunk belőle, de közadakozás eredményeként elvihettük a vörös iszap sújtotta Tüskevárra.

 Felújított és műsoron tartott darabjaink:

 A bemutatóinkon kívül 17 darabunk került színre a tárgyalt 14 hó során. Óbudán, a Zichy-kastély szárnyépületében működő kamaraszínházunkban ezekből 85 előadás volt összesen.  Gyermekeknek szánt darabokból Mirkó királyfi 2, Pinkó és a szegényember 9, Bakarasz király 2, összesen 13.

 A középiskolai tananyaghoz kapcsolódó volt az Antigoné 12, a Godot-ra várva 5 és a Tartuffe 11, összesen 28.

Verspódium: Levél a föld alól / Hervay Gizella / 6, Szállj költemény / József Attila / 3, összesen 9.                                                          3

A maradék 40 alkalom pedig a bemutatókon kívül a következő darabok voltak: Ionesco: A kopasz énekesnő, Mrozek: Vatzlav, Szophoklész: Oedipus király, Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné, Weöres: A holdbeli csónakos.

 Befogadott előadás 14 volt, és egy alkalmi fellépés.                                                                                        

A színházunkban tartott 100 előadás „egész estés”, és jó néhány után beavató beszélgetést tartottunk.

 Anyanyelvi és színházi nevelőmunkánkról:

 Változatlanul összekötöttük színházi munkánkat avval a sok éves gyakorlattal, hogy az iskolákkal való szorosabb kapcsolatunk révén rendhagyó órákat, cselekvő elemzéseket tartottunk. /37 alkalommal. /

 Műhelymunkánk

 A 14 hónapon át végig dolgoztunk egy kortárs szerző darabján. Szegedi - Szabó Béla, Zentáról áttelepült költő, drámaíró Grenadírmars című keserű komédiáján. Az író részt vett a műhelymunkában, és így készült el a  próbák során tovább alakítandó darab. A próbákat januárban kezdtük, hogy a májusra tervezett bemutató meglegyen. A balkáni háború kitörése idején játszódó cselekmény egy család történetében dezinformációs társadalmunk

 hálójában vergődő emberségünk esendőségét jeleníti meg.

      Mind a művészetpedagógiai munkánkat, mind a széles repertoárunkat nem tudnánk művelni műhelymunka nélkül. A formai szempontokból gazdag, hiszen a képmutogató játéktól az abszurdig, a performance-tól a klasszikus tragédiáig, a misztériumtól a verspódiumig játszunk darabokat. Más és más megoldások, más és más dramaturgiák, idő-és térszerkezet jellemzi színi megoldásainkat.  Az animáció, a maszk, a metaforikus tárgykezelés, az óriásbáb, a testapplikáció, stb. mind- mind folyamatos kísérletezést és műhelyezést igényel.

     Állandó társulatunk sokoldalú képzettségű munkatársakból áll. Több diplomás emberek. A tanári vagy mérnöki, esetleg jogászi vagy más „civil” diplomájuk mellett színész I. vagy színész II. képesítésűek.  Alkotótársaink között szobrász, festő, zeneszerző, iparművész végzettségű emberek. Nem csoda hát, ha elképedtünk a 2010. évi pályázatunk lenullázásán, de a társadalmi segítség, a közönségünk támogatása és a miniszteri keretből való részesedésünk átsegített bennünket, és folyamatos munkát végezhettünk. Hűek maradtunk eddigi céljainkhoz, mind mennyiségben, mind minőségben. Visszafordíthatatlan romlás nem következett be életünkben, ha önemésztő és áldozatokkal terhes időszakról is kellett beszámolnom. A közönség nem hagyott el bennünket, a médiavisszhang sem maradt el. 

 A 210 alkalom valamivel több, mint fele történt a Térszínház bázishelyén a III. ker. Zichy kastélyban, a többi pedig utaztatott formában. Kapcsolatunk Budapesten, Baranyában, Bács-Kiskunban, Borsod- Abaúj- Zemplén, Győr-Moson-Sopron megyében, Fejér megyében, Heves, Nógrád, Pest, Szabolcs- Szatmár- Bereg, Jász- Nagykun-Szolnok és Vas megyékben fesztiválok, találkozók és népünnepélyek szervezőivel is bővült az anyanyelvi nevelésben résztvevő pedagógusokon kívül.

Honlapunkat folyamatosan korszerűsítjük, mind szerkezetét, mind tematikáját és vizualitását illetően. A 155 esemény előkészítése, megtervezése és lebonyolítása az egyesület munkája volt, bekapcsolva jó néhány társadalmi munkást, hiszen a személyesség elengedhetetlen része tevékenységünknek. Ehhez kapcsolódik a sokrétű kapcsolattartás önkormányzati vezetőkkel, intézményeikkel és civil szervezetekkel. 

A tárgy évi tevékenységünk megfelelt a közhasznúsági céloknak, avval a megjegyzéssel, hogy nagy hangsúlyt kapott a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, a kulturális tevékenység és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (pl. kistérségi kapcsolatainkban).

                                                                4

A repertoáron tartott 19 előadásból négy új előadás került színre. Közhasznú céljaink megvalósításában megbízási szerződéssel foglalkoztatott művészek száma átlagosan 25 fő.

 Bevételünk növelése érdekében mindent megteszünk, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásával is sokkal szélesebb réteget próbálunk elérni, mert sajnos nagyon nehéz fenntartani és működtetni az egyesületet.

 

 

                      Értékpapír záró állománya 2010 dec. 31-én, Névértéken:    0 eFt

 

 

 

     

 

 

 

I. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  2010 évre :

 

 

 

Megnevezés                                 Előző évi                  Tárgyévi                      Változás              

                                                    Összeg Eft                összeg  Eft.                  %            Eft.

 

 Saját tőke                                     5497                         952                        -82,68       -4545                       

      

Induló tőke                                       10                           10                            0                0                                

 

Tőkeváltozás                                3647                       5487                          50,45         1840                                   

  

- Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők:

 

  eszközök változása                    6331                       2897                          -54,24       -3434                                   

- eredmény változása                  1840                      -4545                                            6385                            

- kötelezettségek változása           490                       1160                            36,73         670     

- tartalék változása                     

 

   

Tárgyévi eredmény                           

 

-         Tárgyévi eredmény Csökkenésére ható tényezők:

 

Pénzügyi eredmény               2018                   -4346                                              6364                

 

+ Nem pénzben realizált er.       178                    -199                               11,80         -21  

       

                                                                                  5

 

II. Kimutatás a kapott támogatásokról

   Támogató                                   Támogatott              Támogatás összege        Változás                

Megnevezése                                      cél                       előző évi        tárgyévi       %       Eft.

 

 

1.Központi ktg.vetési szerv                                          12000             500        -95,83  -11500   

2. Elkülön. állami pénzalap :

       

     NCA:                                    Civil szerv.műk.           1229            1971        60,37        742                     

     NKA:                                    Darab megvalósítása   1100            2340      112,72      1240                                                                  

3. SziDOSz Szakszervezet        Darab megvalósítás      800            1500         87,5         700            

   

 

 

III. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege.

 

 

      A Térszínház Egyesület a 2010. évben a vezető tisztségviselőknek  a tisztségviselői jogviszony alapján nem fizetett tiszteletdíjat, és nem nyújtott juttatásokat.

 

 

 

IV.  Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

 

      2010 és az azt megelőző években célszerinti juttatások nem voltak.

 

 

 

Budapest, 2011. május 25.

 

 

 

                                                                  Bucz Hunor

                                                    a Térszínház Egyesület elnöke

                                  

 

 

 

                                        6