!!! Támogassa a Térszínházat adója 1%-ával !!!
A kedvezményezett neve: TÉRSZÍNHÁZ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 19637396-2-42
részletek
 • In memoriam BUCZ HUNOR

  Kedves Barátaink! Kedves Nézőink!

  Mindnyájan, akik szerettétek és tiszteltétek Bucz Hunort!

  Engedjétek meg, hogy a Bucz-család és a Térszínház nevében, Bucz Hunor fiaként írjak Nektek. Mint már bizonyára értesültetek róla szeretett Édesapám 2022. március 3-án elhunyt. Karizmája, lelkisége, tudása és bölcsessége pótolhatatlan, hiánya hatalmas űr a család, a Térszínház és – talán nem túlzás – a magyar kulturális élet egésze számára. Időbe telik míg ocsúdunk, de Édesapám végakarata szerint, a Térszínház folytatja a munkát. Éltetjük az örökséget, dolgozunk a hagyaték feltárásán és feldolgozásán.

  Édesapám részletesen rendelkezett a búcsúztatásáról. A temetés április végén lesz, gyermekkori és ifjú éveinek helyszínén, Debrecenben. Azt szerette volna, ha a lehető legszűkebb családi körbenpuritán módon temetik el. Ezt teljesítjük, azonban feladatunknak érezzük, hogy mások számára is lehetőséget biztosítsunk a méltó búcsúzásra, ezért 2022. május 2-án (hétfőn) 19 órai kezdettel In memoriam Bucz Hunor címmel a Térszínházban emlékestet szervezünk. Verseit, novelláit mondjuk, kedvenc dallamait énekeljük, interjúrészleteit vetítjük. Életének meghatározó korszakaihoz kapcsolódva beszédekre kerül sor. Az est végén leróhatjuk kegyeletünket a színházteremben kialakított emlékhelynél.  Az elhelyezett virágokat másnap, azaz május 3-án, autókonvojjal szállítjuk Debrecenbe, a sírhoz.

  Emlékest.png

  Ugyan a temetést Édesapám szűkkörűre tervezte, de szerette volna, hogy nyughelye hollétéről mindenki pontos tájékoztatást kapjon. Az volt a célja, hogy egy nagy létszámú, egyszeri gyászmenet helyett, kinek-kinek egy debreceni kirándulással egybekötött, szép és személyes élményekkel teli nap legyen a sírjához való ellátogatás. Ezért az emlékesten tájékoztató kártyákat osztunk ki, amelyeken feltüntetjük a nyughely pontos helyét, térképpel együtt. Ha valaki nem tud eljönni az emlékestre, akkor május 2-a után, e-mailben is igényelhet ilyen kártyát.

  Játszóhelyünk kamara méretű, de fontosnak érezzük, hogy ott emlékezzünk meg Édesapámról, hiszen számára a Térszínház terme maga volt a templom. A szűkös befogadóképességet a Zichy-kertben felállított sátorral kompenzáljuk, ahol vetítő segítségével, élőben fogjuk közvetíteni a színházteremben zajló eseményeket. Így mindenkinek jut hely. Köszönjük, ha az emlékesten való részvételi szándékotokat előre jelzitek a Térszínház elérhetőségein.

  Végezetül, szeretnénk megkérni Benneteket, hogy küldjetek Édesapámról nálatok fellelhető képeket, dokumentumokat! Írjátok le hozzá kötődő élményeiteket, emlékeiteket, gondolataitokat!

  Édesanyám, bátyám, az egész család, a Térszínház társulata és minden gyászoló nevében köszönjük együttérző üzeneteiteket, és mindazt a támogatást, amit kapunk tőletek. Engedjétek meg, hogy egy Édesanyám által fellelt Bucz Hunor-gondolattal zárjam soraimat:

   „Egyszer majd az őrtüzek egy tűzgömbbé egyesülnek, 
  hogy nem válogatva minden irányba sugározzák a meleget, 
  a fényt és az életet. Fölöttünk köröz a kerecsensólyom.”

  Szeretettel:
  Bucz Magor

 • Szophoklész: Antigoné

  Szophoklész: Antigoné (Tragédia) - "Kreón: Holtan se méltó szeretetre gyűlölőnk. Antigoné: Az én vezérem szeretet, nem gyűlölet. Kreón: Vezéreljen az Alvilágba: ott szeress!"

 • Weöres Sándor: A holdbeli csónakos

  Vitéz László a kiszolgált katona és felesége, Markotányos Rózsi történelmünk viharait idézve a mítikus őshazába vezetik a nézőt, hogy az ifjúság nagy kalandjáról, a szerelmesek bujdosásáról, hányattatásáról és egymásra találásáról meséljenek.

 • Páskándi Géza:   A vigéc
 • Moliére: Tartuffe

  Az érzések kuszasága és a szeretetnek álcázott önzés a társas színlelés förtelmes színterévé teszi Orgon otthonát. Ezt használja ki Tartuffe, az álszent. A szétzüllött család esélyteken a profi szélhámossal szemben.

 • Bornemisza Péter: Magyar Elektra

  „Bornemisza Péter az ő víg kedvében…” A víg nem csupán azt jelenti, hogy mulatságos, jókedvű, derűs, hanem azt is, hogy vigasztaló. A vigasztalást a reformáció kezdetének ötszázadik évében a hitünket szolgáló reformátoroktól kapjuk. Ezért tűztük műsorra a Magyar Elektrát.

Ars poétikánk és arculatunk:
A magyar nyelv drámai erejének döntő szerepet szánunk prózai színházunkban. Tervünkben a színházi nyelvünk és kifejező eszközeink megújításában az eddigiekhez képest, épp a fent leírtak értelmében nagyobb szerepet kap a zenei kifejezés és a szakrális zene. Eddig is megvolt minderre a szándékunk és az előadásainkban a zenei karakterépítést és az oratórikus formát műhelymunkánkban kiműveltük. (Pl. Elektra, Magyarföldi szentek, Karácsonyi misztérium és a Búcsúfia.) A tapasztalatainkat továbbfejlesztve arra törekszünk, hogy a játék tere és ideje, a látvány, a zene, a testi kifejezés anyanyelvünk költői eszközeinek és gesztus tartalmainak sokrétű megjelenítése legyen. A magyar nyelv legfőbb jellegzetességei: elöl-hangsúly, tömör és világos, teret tagoló (lent-fent, jobb-bal, elöl-hátul, szimmetria, tükörszerkezet, dinamikai átlók). Megmutatkoznak nem csak a magyar zenében (népzene és műzene) és a táncokban, de a gesztusrendszerben is. A magyar nyelv gesztustartalma a színpadon azt jelenti, hogy a legkisebb mozzanat is hordozza az egészet (fraktál szerkezet). Proxemikai szempontból pedig a viselkedés, a személyes tér meghatározottsága, továbbá a tér szimbolikus tagoltsága, és a zenei kifejezés tér és idő dimenziókat teremtő volta. A közönséggel való kapcsolat, a jelenlét, a belső képi áramlás, a gondolat és képzelet egységén múlik. Ezt a hiteles gesztust, a teremtő ige nélkül elérni nem lehet.

Ezért fontos számunkra a költői eszközökben gazdag irodalmi szöveg, akár klasszikus, akár kortárs. Ezért fontos a műhelymunka, amelynek során az értelmezés, a dramaturgiai szöveggondozás a megfelelő játékstílus alapját adja. A magukat innovációnak eladott divatok és a lejárt tegnapi sikk helyett a tapasztalati művészetpedagógia élményt adó módszereire és a magyar művelődés hagyományaira figyelünk. Ezen a ponton kapcsolódik színházunk az anyanyelvi neveléshez. Ezért keressük a népszórakoztatás szabad téri és a népszínház nemes eszközeit. Ezért szeretjük a népünnepélyeken való fellépéseket, ezért örülünk a Lázár Ervin és a Déryné országos programba való beválogatottságunknak, és ezért keressük azokat az alkalmakat, ahol a tapasztalati pedagógia eszközein munkálódhatunk. Rendhagyó óráink, beavató alkalmaink, cselekvő elemzéseink színházi előadásainkra épülnek.
Kiemelendő a nyelvünk szemléletessége (gőgös-gégés, büszke-büdös, téblábol-döntésképtelen, sunyít-lefele néz, ér-értelem, fog-fogalom, stb.), azaz szavaink ikon, illetve index jellege. Ebben az értelemben érdemes a színházról, mint a kommunikáció művészetéről beszélni. Színházi és pedagógiai munkánkban a magyar nyelv szolgálatát, egyben a magyar nyelv teremtette világképet és viselkedéskultúrát igyekszünk felmutatni. Mindez az egyes darabok kapcsán része a műhelymunkánknak, illetve az előadásokhoz kapcsolódó cselekvő elemzéseken, beavató színházi alkalmakon, az előkészítő/feldolgozó drámafoglalkozásokon történik. A magyar középkori hagyományok, a paraszti közösségek műveltsége és a magyar líra adja azt a forrást, amiből merítve keressük a színház új kifejezéseit. A 2021. tervünk szorosan kapcsolódik a Jeles Napok, az Évkör alkalmaihoz. A magyar kultúra nemzetet teremtő hagyományainak megújítására törekszünk.