!!! Támogassa a Térszínházat adója 1%-ával !!!
A kedvezményezett neve: TÉRSZÍNHÁZ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 19637396-2-42
részletek
 • A KERESZT ALATT (online bemutató)

  Az előadásban életre kel a Winkler-kódex devóciós passiója: a ?Mária-siralom? (1506), valamint fiatal zeneművészek tolmácsolásában elhangzik
  ?Pergolesi „Stabat Mater”? című oratóriuma.

 • 50 éves a Térszínház
  50 éves a Térszínház

  1969 - 2019

 • Weöres Sándor: A holdbeli csónakos

  Vitéz László a kiszolgált katona és felesége, Markotányos Rózsi történelmünk viharait idézve a mítikus őshazába vezetik a nézőt, hogy az ifjúság nagy kalandjáról, a szerelmesek bujdosásáról, hányattatásáról és egymásra találásáról meséljenek.

 • Bornemisza Péter: Magyar Elektra

  „Bornemisza Péter az ő víg kedvében…” A víg nem csupán azt jelenti, hogy mulatságos, jókedvű, derűs, hanem azt is, hogy vigasztaló. A vigasztalást a reformáció kezdetének ötszázadik évében a hitünket szolgáló reformátoroktól kapjuk. Ezért tűztük műsorra a Magyar Elektrát.

Közhasznúsági jelentés

A Térszínház Egyesület 2011 évben végzett tevékenységéről

 

 

A közhasznúsági fokozatba sorolás bírósági végzésének száma: Fővárosi Bíróság

                                                                                                             14. PK. 63.528/6

                                                                                                             2001. március 14.

 

 

A Térszínház Egyesület Adószáma: 19637396-2-42

A Térszínház Egyesület bankszámlaszáma: 11991092-06325198-10000001

A Térszínház Egyesület kizárólag az alapszabályában rögzített alaptevékenységet végzi.

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 

 

Számviteli beszámoló (adatok ezer Ft-ban)

 

 

A.     Bevételek

1.      Közhasznú célú működésre kapott támogatás

          - Szja 1%:                             152                                      

          

 

2.      Pályázati úton elnyert támogatások:

         - OKM                                     200                                                              

         - N.C.A :                               1400                                                                         

         - NKA                                   2560                                                                                                 

         - Szakszervezet:                   900

                                                             

                        

3.      Közhasznú tevékenységből származó bevételek:

         - Előadásdíjak:                     4911                                               

4.    Tagdíjak:                                   19                                                                            

5.        Egyéb bevételek:

          - Banki kamat bevétel:            1                                                 

          - Áfa :                                  1228                                                                            

  

         Adományok                             50

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

B.     Ráfordítások:

1.          Ráfordításként érvényesíthető kiadások:

                                      -  Szem.jell.ráfordítás:                               3758                          

                                      -  Egyéb term. és kez. Ktg. :                     5410                   

 

 

2.          Ráfordítást jelentő elszámolások:

            -  Értékcsökkenési leírás:                           208                                

 

3.          Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások: 

             - Beruházási kiadások:                                 0                                             

             - Levonható  ÁFA:                                       647                                                  

 

 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységét a támogatások csökkenése mellett végezte a 2011. évben

 

                                               2010. évi támogatás:             6311

                                               2011. évi támogatás:             5060      

 

 

 

Beszámoló a Térszínház Egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységről

 

  

A Térszínház Egyesülete, mint országos hatókörű közhasznú civil szervezet önálló jogi személyként l99o-től dolgozik, 2001 - től mint közhasznú civil szervezet 2011-ben is folytatta azt az intenzív munkát, amit az egyesületünk alapító okiratában célul kitűztünk, annak ellenére, hogy a minisztérium 2011. évi működési pályázatán újra kinulláztak bennünket. Az alapító okiratunkban meghatározott céljaink minőségében nem, csupán mennyiségében változtak az előző évekhez képest, a megnehezült anyagi helyzetünk miatt.

 

 A művészet és a művészetpedagógia egymást előhívó művelése, a népszínházi formák és a magyar nyelv egységének korszerű megalkotása, a humán képzés és a társaság teremtő alkalmak egysége, a befogadó színházi és a beavató színházi tevékenység együttes lehetőségei  mind alkotó műhelyünkben és csöpp színházunkban, mind országos hatókörű, 9 megyében és 3 régióban  megvalósuló módszertani munkánkban az elmúlt évben  fokozott jelentőségű lett, mert a megromlott gazdasági helyzet  a humán szférát is oly mértékben  sújtotta, hogy a közművelődésben évtizedek alatt felhalmozódott értékek kerültek alapvetően veszélybe. Iskolák, könyvtárak, énekkarok, színjátszó körök, művelődési házak szűntek meg, vagy kerültek végveszélybe és ezért munkánkban az értékmentés és érték közvetítés felértékelődött.

 

 

                                                                          2

 

 

 

A rendhagyó órák, a cselekvő elemzések, illetve a szakmai találkozók, képzések, konferenciák és a képzők képzései 38 alkalommal, a színházi előadásainkhoz kapcsolódó viták, beszélgetések és beavató színházi alkalmak pedig 66 esetben adtak módot működésünkben terveink megvalósítására. Ehhez kapcsolódik az a 6 befogadott előadás, amely alapvető működési gondokkal küszködő színjátszók számára volt segítség.

                                                                          

Mindösszesen az év 162 eseményéből 104 alkalmat szántunk módszertani és pedagógiai munkánkra. A többi esetben színházi előadásainkhoz nem kapcsolódott módszertani munka, de azok is felmutatták művészi szemléletünket és alkotó műhelyünk eredményeit. 

 

A Térszínház Egyesület 2011-ben végzett tevékenysége szerves folytatása volt a tárgy év megkezdett és folyamatban lévő munkáinak illetve az elmúlt években végzett művészeti és művészetpedagógiai szervező és koordináló, valamint lebonyolító munkálatoknak, amelyek nélkül az az egyesületi célkitűzésünk, hogy a ”népszínházi formák terjesztése, demonstrálása és az alkotó dramatikus műhely eredményeink tovább adása” nem teljesülhetne.  A minisztérium által 2011. évi működési pályázaton újra, immáron második évben is kisemmizték egyesületünket, nem találván a Térszínház munkáját eléggé „innovatívnak”. Ezen ködös és igen szubjektívan értelmezhető szempont szerint döntöttek a szakértők, de írásos indoklást nem adtak, pusztán az eredményt közölték. Sajnos a kisszínházak viszonylatában még mindig érvényesül az ízlésdiktatúra, különösen most, hogy megcsappant pénz. Tarol a német ízlést követő szupernaturalizmus, Adorno filozófiája vulgáris értelmezőinek a szolgai másolása, és a Térszínház klasszikus értékekre épülő, közel húsz drámából álló repertoárját konzervatívnak bélyegzik. Szophoklész Babits és Mészöly fordításában, Moliére Vas István magyarításában, Bornemisza, Weöres, Páskándi, Hervay számukra nem eléggé modern, csak hogy néhány szerzőt említsek műsoron lévő darabjaink kapcsán. Az anyanyelv ápolása nem lehet szerintük ma egy kis színház legfontosabb célkitűzése, hiába a kiterjedt intézményi kapcsolataink, az évi 120-150 előadás, és több mint félszáz módszertani rendezvény, a hűséges törzsközönségünk. A Térszínház 42 éves működése volna veszélyben, ha az NCA és az NKA pályázata valamicskét nem enyhítene sanyarú helyzetünkön.  A nyár jelentős része a minisztérium, az országgyűlés kulturális bizottsága,  és a színházi szövetség képviselőivel való kapcsolatteremtés jegyében zajlott. Jellemző válasz, „mi is azon vagyunk, hogy ezen a helyzeten úrrá legyünk, és az ízlésterror ne szoríthassa ki a nemzeti fogantatású kisszínházakat, ne adjátok fel!”  Nem adtuk fel, bízunk a változásban!

 

Óbudán kívül Budapesten és vidéken erősítettük kapcsolatainkat, többek között Bács-Kiskun, Békés, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyében. Kapcsolatunk bővült a Cserkész szövetséggel és a VII. kerület Kulturális Bizottságával. Több mint 9ooo fő részesült közvetlenül szolgáltatásunkban.

 

 

 

 

                                                                           3

 

 

A tárgyidőszak gyermekeknek szánt rendezvényei során a Csepűkóc Tiriri animációs játék Novajban és Balatonvilágosi előadása,  a Mirkó királyfi Komáromban, az Örökségünk a Szent Korona, a Rege a csodaszarvasról színjáték és meserögtönzés a monostorapáti cserkésztáborban, a Mesék és legendák  képmutogató játék Budapesten a Markusovszky játszótéren, és a József Attila lakótelepen valamint a Lenhossék utcában a játszótéren a

Ferencvárosi Művelődési Ház. rendezvény sorozatában, továbbá Gödöllőn, a Bakarasz király Ócsán, a sportpályán került közönség elé, és mintegy 35oo fő látta. A felnőtt közönségnek szánt darabjaink közül Csokonai komédiája, a Karnyóné Lakitelken a Széna- szalma Fesztiválon, Plautus vígjátéka a Bögre Szombathelyt, a Savária Karneválon, Nyíregyházán, a Vidor Fesztiválon, az Ókori mesék Aquincumban a Nimfaünnepen, Moliére Tartuffe, Hervay Gizella Levél a föld alól, Szophoklész Antigoné című darabok pedig a Zichy-kastélyban, telephelyünkön a Térszínházban került színre, mintegy 2500 fő néző előtt. Megindult a KISTÁLTOS színisuli szervezése a tanév kezdetén, első sorban Óbudán.

 

Előkészítettük a VII. kerülettel kötendő együttműködési szerződést, hiszen az egyesület székhelye a kerületben van és több tagunk a kerület lakója. Részletes program ajánlatunk az általános iskolai anyanyelvi nevelést és a nyugdíjasok és a nagycsaládok színházi igényeit veszi alapul. Rövidesen a testületi ülés dönt. Hasonló szerződést készítettünk elő a III. kerületben. Az NKA iskolaszínházi pályázatán vissza nem térítendő támogatásért pályáztunk és nyertünk, a szerződés előkészítése és 12 budapesti középiskolával indult meg a rendhagyó órák és cselekvő elemzések valamint beavató színházi alkalmak előkészítése. Az Óbuda gimnázium színjátszó körének Bánk bán előadása a Térszínház művészeinek szakmai támogatásával készült. (Cselekvő elemzéssel)    A szabad téri játékok fellépéseinek nézőit csupán megbecsülni tudjuk, Ócsán, a sportpályán, vagy Lakitelek Tőserdőn a rendezők becslésére vagyunk utalva.

Az önkormányzati és a civil szervezetekkel való kapcsolatainkban sikerült megtartani az eddigieket, és bővült a cserkészekkel és a VII. ker. önkormányzatával. Június 24 - én volt Plautus Bögre című komédiájának a bemutatója Kovács J. István rendezésében. Ez alkalomból sikerült a Kobuci-kert vendéglátó ipari működtetőivel megegyezni és feltehetően a siker nyomán kapcsolatunk gyümölcsöző lesz.  

Az Óbuda és Főnix kábel televízióval továbbra is alkotó a kapcsolatunk, és adásaik valamint a pedagógusokkal való rendszeres szakmai találkozásaink következtében lényegesen többen férnek hozzá munkánk eredményeihez, mintha csak az abból közvetlenül részesülőket vennénk figyelemben.

 

Közhasznú céljaink megvalósításában megbízási szerződéssel foglalkoztatott művészek száma átlagosan 25 fő.

Bevételünk növelése érdekében mindent megteszünk, a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásával is sokkal szélesebb réteget próbálunk elérni, mert sajnos nagyon nehéz fenntartani és működtetni az egyesületet.

 

          Értékpapír záró állománya 2011 dec. 31-én, névértéken:   0  EFt

 

 

 

                                                                        4

 

 

 

 

 

I. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  a 2011 évre :

 

 

 

Megnevezés                                 Előző évi                  Tárgyévi                      Változás              

                                                    Összeg Eft                összeg  Eft.                  %            Eft.

 

 

 Saját tőke                                         952                         1944                      104,20        992                                       

      

Induló tőke                                          10                            10                                -         -                                          

 

Tőkeváltozás                                    5487                          942                        -82,84     -4545                                 

  

- Tőkeváltozás Növekedésére ható tényezők:

 

  eszközök változása                       2897                         2453                      -15,33       -444                                      

- eredmény változása                     -4545                           992                                       5937                               

- kötelezettségek változása             1160                          635                      - 45,26       -525                                    

- tartalék változása                            785                         -126                                         911               

 

   

Tárgyévi eredmény                           

 

-         Tárgyévi eredmény Csökkenésére ható tényezők:

 

Pénzügyi eredmény               -4346                           1200                                        5546                  

+ Nem pénzben realizált er.    -199                            -208                      4,52                 9        

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     5

 

 

 

 

 

II. Kimutatás a kapott támogatásokról

   Támogató                                   Támogatott                     Támogatás összege        Változás                

Megnevezése                                      cél                            előző évi        tárgyévi       %       Eft.

 

 

1.Központi ktg.vetési szerv          működés                        500                  200      60,00   -300                            

2. Elkülön. állami pénzalap :

       

     NCA:                                    Civil szerv.műk.               1971               1400   - 28,97     -571                           

     NKA:                                    Darab megvalósítása      2340               2560   109,40      220                                                                 

3. SziDOSz Szakszervezet        Darab megvalósítás       1500                 900    -40.00     -600           

  

 

 

III. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege.

 

 

      A Térszínház Egyesület a 2011. évben a vezető tisztségviselőknek  a tisztségviselői jogviszony alapján nem fizetett tiszteletdíjat, és nem nyújtott juttatásokat.

 

 

 

IV.  Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

 

      2011-ben és az azt megelőző években célszerinti juttatások nem voltak.

 

 

 

Budapest, 2012. május 25.

 

 

 

 

 

                                                                  Bucz Hunor

                                                    a Térszínház Egyesület elnöke

                                  

                                         6

 

                                                                                                       *

 

Közhasznúsági jelentés

A Térszínház Egyesület 2010 évben végzett tevékenységéről

 

 

A közhasznúsági fokozatba sorolás bírósági végzésének száma: Fővárosi Bíróság

                                                                                                             14. PK. 63.528/6

                                                                                                             2001. március 14.

 

 

A Térszínház Egyesület Adószáma: 19637396-2-42

A Térszínház Egyesület bankszámlaszáma: 11991092-06325198-10000001

A Térszínház Egyesület kizárólag az alapszabályában rögzített alaptevékenységet végzi.

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

 

 

Számviteli beszámoló (adatok ezer Ft-ban)

 

 

A.     Bevételek

1.      Közhasznú célú működésre kapott támogatás

          - Szja 1%:                                                         208

       

 

2.      Pályázati úton elnyert támogatások:

         - OKM                                                               500                                                           

         - N.C.A :                                                          1971                                                                     

         - NKA                                                              2340                                                                                                

         - Szakszervezet:                                              1500

                                                            

                        

3.      Közhasznú tevékenységből származó bevételek:

         - Előadásdíjak:                                              5592                                         

4.    Tagdíjak:                                                             19                                                                       

5.        Egyéb bevételek:

          - Banki kamat bevétel:                                      1                           

          - Áthárított tel. ktg. bev.:                                29                     

          - Áfa :                                                            1405                                                                            

  

           Adományok                                                    139

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

B.     Ráfordítások:

1.          Ráfordításként érvényesíthető kiadások:

                                      -  Szem.jell.ráfordítás:                               9952                       

                                      -  Egyéb term. és kez. Ktg. :                      7055                  

 

 

2.          Ráfordítást jelentő elszámolások:

            -  Értékcsökkenési leírás:                            199                            

 

3.          Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások: 

             - Beruházási kiadások:                                   0                                          

             - Levonható  ÁFA:                                      854                                                  

 

 

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységét több mint  50 %-os támogatás csökkenés mellett végezte 2010 évben.

 

        2009 évi támogatás:              15129   

      2010 évi támogatás:             6311